Festiwal Hokeja

ZAPISZ SIĘ

Formularz zapisowy

Magiczny Sylwester
z Festiwalem Hokeja

Imię uczestnika
Nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
PESEL uczestnika
Telefon kontaktowy
Wzrost uczestnika w cm
Waga uczestnika w kg
Klub, którego zawodnikiem jest uczestnik
Proszę zaznaczyć, do której grupy ma zostać zapisany uczestnik.
Proszę zaznaczyć opcję.

PŁATNOŚĆ

KOSZT OBOZU “MAGICZNY SYLWESTER Z FESTIWALEM HOKEJA” to:

2000 PLN – Opcja dochodzeniowa
2390 PLN – Opcja stacjonarna
2590 PLN – Opcja stacjonarna z transportem

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w obozie hokejowym organizowanym przez Festiwal Hokeja jest wpłata zaliczki w kwocie 990 złotych. Zaliczkę należy wpłacić do 3 dni od dokonania zgłoszenia na numer konta podany poniżej.

Pozostałą część kwoty należy wpłacić do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem danego obozu.
*Rezygnacja z uczestnictwa poniżej 30 dni od rozpoczęcia skutkuje utratą zaliczki.

RACHUNEK BANKOWY:
Nazwa Banku: Bank Pekao SA
Numer konta: 31 1240 1633 1111 0000 2630 5075
Kod BIC/Swift: PKOPPLPW
Tytuł przelewu: Festiwal Hokeja +Nazwa obozu +Imię i Nazwisko Uczestnika